Lesbepalingen

Lesovereenkomst en Ruiterpaspoort

De lesovereenkomst bevat een aantal afspraken tussen u en ons. Deze afspraken gelden wanneer u deelneemt aan de lessen én aan de buitenritten. Ook kunt u hierin aangeven op welke wijze de betaling van de leskaart gaat plaatsvinden.
In de overeenkomst staan ook u persoonsgegevens. Wij zullen deze gegevens conform de wet op de privacy behandelen. Is de lesklant minderjarig moet een van de ouders of een toeziend voogd toestemming te verlenen.

De lesovereenkomst is ook het aanvraag formulier voor het Ruiterpaspoort. Het Ruiterpaspoort is een registratie bij de FNRS, de Federatie voor Nederlandse Ruiter Sportcentra. De FNRS valt onder de KNHS, de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie. Het Ruiterpaspoort is belangrijk voor beide partijen, de FNRS kan met een groter ledenbestand meer druk uitoefenen om bepaalde zaken geregeld te krijgen. denk hierbij aan bijvoorbeeld ruiterpaden of een collectieve verzekering. Voor de ruiter is deze verzekering vooral belangrijk voor mogelijke schade aan derden.
Het Ruiterpaspoort geeft u ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een erkende ruiteropleiding op de manege. u kunt mee doen aan de FNRS proeven die wij maandelijks organiseren. U kunt diverse diploma's halen die in het Ruiterpaspoort worden geregistreerd. U leert het paardrijden op een verantwoorde veilige wijze.
U ontvangt ook de het blad PaardenSport.
Het lidmaatschap kost € 20.60 per jaar en zal door de FNRS worden gefactureerd.

Algemene lesregels

  • Voor deelname aan lessen of een buitenrit moet éénmalig de lesovereenkomst worden ondertekend
  • Losse lessen en privélessen dienen per les te worden afgerekend
  • Betaling van de kwartaal rekening dient binnen 2 weken na ontvangst te geschieden. Dit mag contant of via overboeking.
  • Lessen worden in principe wekelijks op het zelfde tijdstip gevolgd. Dit geschied in overleg met de instructeur.
  • Bij verhindering dient de les uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd. Bij niet of te laat afzeggen wordt de les in rekening gebracht.
  • Een gemiste les kan worden ingehaald op een andere dag in het zelfde kwartaal. In overleg met de instructeur.
  • Alle ruiters zijn verplicht een veiligheidshelm te dragen tijdens het rijden.