Aanmeldingsformulier Ponykamp

Download hier het ponykamp   Aanmeldingsformulier.

RUITERCENTRUMMANEGE ACHTER'N BOS

Leijerweerdsdijk 11

7461 PN Rijssen(O.v)

tel. 0548-518780

fax. 0548-542023

Rabobank Rijssen-Enter

NL40RABO 0181 0881 50

AANMELDINGSFORMULIER

Ondergetekende, ouder/verzorger van:………………………………………………………..

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………….

Postcode/woonplaats…………………………………………………………………………………………..

Geboortedatum en jaar………………………………………………………………………………….....

Tel………………………………………………………………………………………………………………………....

wenst hierbij zijn/haar dochter/zoon op te geven voor het ruiterkamp in het tijdvak van

maandag……………………..tot vrijdag……………………………….

O       Ondergetekende verklaart tevens bekend te zijn met onderstaande voorwaarden;

De kosten per kampweek zijn € 295,--waarvan € 145,-- per kampweek binnen 14 dagen dient te worden voldaan, Rabobank Rijssen-Enter no. NL40RABO 0181 0881 50 .n.v. Manege Achter'n Bos.

In verband met de corona vind er eerst geen aanbetaling plaats. Wel krijg je een bevestiging van ons of je zoon/dochter op de lijst in staat geschreven voor de kampweek.

(terugbetalingvindt niet plaats) evt. te verrekenen met een volgend ruiterkamp.

Het restant dient te worden voldaan bij aankomst.

De kampweek loopt van maandagmorgen 11.00 uur tot de daarop volgende vrijdagmiddag 16.00 uur.

In verband met het in orde maken van de kamers verzoeken wij u niet voor 11.00 uur te willen komen.

Door ons wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard ten opzichte van gasten en ten opzichte van gasten tegenover derden.

Al dan niet opzettelijk vernielde voorwerpen dienen te worden vergoed.

Evenmin wordt van de zijde van het ruitersportcentrum aansprakelijkheid aanvaard van enig ongeval tijdens het verblijf alhier.

Het meebrengen van uw eigen paard/pony is mogelijk tegen geringe kosten. Mocht u naast uw eigen paard/ponygebruik maken van onze paarden/pony's dan is dit niet kosteloos.

Heeft uw dochter/zoon reeds enige rijervaring? ja / nee.Telno. waar u tijden het verblijf alhier te bereiken bent. ………………………………………………….

………………………………………………….

(handtekening)